vrede

 
 

WEES EEN LICHT VOOR JEZELF

In zijn laatste woorden raadde de Boeddha ons aan om een licht te zijn voor onszelf. Hij zei ook: “pas als je een licht kunt zijn voor jezelf, kun je dat ook voor een ander zijn”. Onze samenleving is nu zo ingewikkeld geworden dat het echt nodig is om een licht voor elkaar te kunnen zijn.

Licht is leven. We kunnen kiezen voor het licht.

Dat is een heel diep bewust-wordingsproces. Maar als we dat doen dan zullen er ook dingen in onszelf aan het licht komen die we liever in het donker laten… Daarom willen we oefenen om bewust en sterk genoeg te zijn om het donkere in onszelf onder ogen te zien en te transformeren naar licht. Pas dan kunnen liefde en compassie met onszelf en de ander groeien en kunnen we een licht in de wereld zijn. Thich Nhat Hanh zegt: “om leed te verlichten moet je diep en invoelend kunnen luisteren en kijken naar jezelf, de ander en de wereld.” Laten wij ons hart openen. Zo bevrijden we dan onszelf. Het Pad van de Boeddha is de weg van bevrijding, vrij worden… We gaan deze 3 dagen elkaar inspireren en ondersteunen door diepgaand te onderzoeken hoe we een licht kunnen zijn voor onszelf, voor de ander en voor de wereld. Laten we oefenen aandachtig te zijn. We zullen dan zien dat licht en schaduw niet zonder elkaar kunnen. Alles mag er zijn.

We werken met geleide meditaties, schrijven, met klei, kleur, zang en dans. We laten ons inspireren door poëzie, mooie teksten en verhalen van vroeger en nu. We nemen daar alle tijd voor.

Met lekker vegetarisch en biologisch eten worden we door Aukje
liefdevol verzorgd.

Voel je welkom!

 

Begeleiding:

Margriet Versteeg, Dharmalerares

Alieke Hartog, beeldend kunstenaar, psychosynthese gids,
Sangha voor hulpverleners.

Datum en tijd: di. 26 december 10.30 uur
t/m do. 28 december rond 16.00 uur.

Locatie: “de Stal, Ruimte voor stilte en creativiteit”
van Pallandtweg 16
4182 CB Neerijnen.

Kosten : € 270,= incl. maaltijden, materiaal en overnachting.

Aanmelding en info:
Margriet Versteeg T: 0575 530 843
E: margrietversteeg40@gmail.com
Alieke Hartog T: 0418 651 263
E: ahartog@tele2.nl

Overnachting: Er zijn 10 eenvoudige slaapplaatsen op de boerenzolder,
er is B&B in de buurt en natuurlijk kun je ook thuis slapen.

 
omhoog
streep
 

vrede

 

LICHT OP COMPASSIE EN LIEFDEVOLLE VRIENDELIJKHEID

We kunnen leven zonder religie en meditatie, maar we kunnen niet leven zonder menselijke genegenheid. Liefde en mededogen zijn noodzakelijk.
Hoe creëren we meer compassie en liefdevolle vriendelijkheid om ons heen?
Compassie kun je niet maken. Als je werkelijk belangstelling en medeleven hebt voor wat er met jou en de mensen om je heen gebeurt, kan compassie het gevolg zijn. Compassie begint bij begrip en het juiste inzicht. Liefdevolle vriendelijkheid is het juiste handelen dat daaruit voort kan vloeien. Dat is de kern van ons dagelijks bestaan. Compassie is niet alleen een kwestie van gevoel, maar ook van verstand.
Hoe kunnen we dit oefenen als bijna dagelijks een werkelijkheid vol agressie, pijn en lijden ons leven binnendringt? Het vraagt aandacht, geduld, belangstelling, empathie, begrip, vriendschap, liefdevolle vriendelijkheid en vooral ook compassie.
Verandering kan alleen komen vanuit deze houding. In de eerste plaats voor jezelf. Zonder liefdevolle vriendelijkheid voor jezelf, zelfcompassie, kan je geen vrienden zijn, met wie dan ook.
Naast compassie kent het Boeddhisme een andere krachtige en verbindende meditatie, de Metta meditatie en dat is liefdevolle vriendelijkheid. Wat gun ik mezelf en wat staat me in de weg om liefdevol en vriendelijk te zijn naar mezelf en naar de ander en naar de aarde waarop en de wereld waarin ik leef?
Laten we elkaar deze drie dagen inspireren en ondersteunen door onze compassie en liefdevolle vriendelijkheid te onderzoeken en in het licht te zetten. Laten we oefenen aandachtig te zijn en dankbaar voor het wonder dat het leven op aarde is.
We doen dit met geleide meditaties, met klei, kleur, zang en dans. We laten ons inspireren door poëzie, mooie teksten en verhalen van vroeger en nu. We zullen diep luisteren naar onszelf en naar de ander en onze ervaringen met elkaar delen.
We nemen daar alle tijd voor, je bent van harte welkom met jouw wijsheid en levenservaring.
Met lekker vegetarisch en biologisch eten worden we door Aukje liefdevol verzorgd.

 

Begeleiding:

Margriet Versteeg, Dharmalerares

Alieke Hartog, beeldend kunstenaar, psychosynthese gids,
Sangha voor hulpverleners.

Datum en tijd: vr. 28 april 10.30 uur
t/m zo. 30 april rond 16.00 uur 2017.

Locatie: “de Stal, Ruimte voor stilte en creativiteit”
van Pallandtweg 16
4182 CB Neerijnen.

Kosten : € 220,= incl. maaltijden, materiaal en overnachting.

Aanmelding en info:
Margriet Versteeg T: 0575 530 843
E: margrietversteeg40@gmail.com
Alieke Hartog T: 0418 651 263
E: ahartog@tele2.nl

Overnachting: Er zijn 10 eenvoudige slaapplaatsen op de boerenzolder,
er is B&B in de buurt en natuurlijk kun je ook thuis slapen.

 
omhoog
streep
 

vrede

 
 

VREDE AANRAKEN

Peace is all around us,
it is not a matter of faith
it is a matter of practice

Vrede lijkt verder weg dan ooit, toch kunnen we allemaal ons steentje bijdragen. De Boeddha zegt: “In ieder geluk is altijd een stukje
ongeluk, en in ieder ongeluk altijd een stukje geluk. Hoe meer geluk we kunnen ervaren, hoe meer vrede er zal zijn in ons hart”.
Maar ieder van ons bezit een hoeveelheid onvrede in de vorm van angst, jaloezie, woede, pijn, eenzaamheid. Dan is het moeilijk om daarnaast ook vrede te ervaren. Toch kan bewustzijn van onvrede de compost worden waarop innerlijke vrede tot bloei kan komen en dat strekt verder dan onszelf.

Vrede in onszelf, vrede in de wereld

Laten we deze drie dagen elkaar inspireren om vrede aan te raken. Laten we oefenen aandachtig te zijn en dankbaar voor het wonder dat alle leven op aarde is.
We doen dat met geleide meditaties, met creativiteit, met klei, kleur, zang, dans.
We laten ons inspireren door poëzie, mooie teksten en verhalen van vroeger en nu.
We zullen diep luisteren naar onszelf en de ander en onze ervaringen met elkaar delen. We nemen daar alle tijd voor.

Je bent van harte welkom met jouw wijsheid en jouw levenservaring, want...

Vrede in de wereld begint bij jezelf

Met lekker vegetarisch en biologisch eten worden we door Aukje
liefdevol verzorgd.

 

Begeleiding:

Margriet Versteeg, Dharmalerares

Alieke Hartog, beeldend kunstenaar, psychosynthese gids,
Sangha voor hulpverleners.

Tijdstip: vrijdag 18 december 10.30 uur
t/m zondag 20 december rond 16.00 uur.

Locatie: “de Stal, Ruimte voor stilte en creativiteit”
van Pallandtweg 16
4182 CB Neerijnen.

Kosten : € 270,= incl. maaltijden, materiaal en overnachting.

Aanmelden en info:
Margriet Versteeg T: 0575 530 843
E: margrietversteeg40@gmail.com
Alieke Hartog T: 0418 651 263
E: ahartog@tele2.nl

Overnachting: Er zijn tien eenvoudige slaapplaatsen op de boerenzolder,
er is B&B in de buurt en natuurlijk kun je ook thuis slapen.

 
omhoog
streep
 

moederaarde_folder

MOEDER AARDE ALS LERARES

Wat kunnen we leren van Moeder Aarde?

Dat is een vraag die de mens diep aangaat, maar ook een vraag die we weinig stellen.

De aarde is in nood, maar heeft steeds weer het vermogen tot heling en verandering.

En ook in ons ligt dat vermogen tot transformatie.

Thich Nhat Hanh zegt in zijn onlangs verschenen boek Liefde voor de Aarde: “Er is geen verschil tussen onszelf helen en de aarde helen”.
We gaan deze drie dagen op zoek naar onze verhouding tot Moeder Aarde. Wat leren we van haar en welke lessen heeft ze voor ons in petto? Dat zal voor ieder van ons anders zijn.

In deze workshop zullen we tijd en ruimte nemen dit te onderzoeken.
We zullen ons diepgaand met onszelf, de ander en de ons omringende natuur verbinden. We werken met geleide meditaties, klei, kleur, dans, zang en haiku en laten ons inspireren door teksten van Thich Nhat Hanh en anderen.

We zullen samenzijn in een mooi verbouwde boerenstal in het dorp Neerijnen, aan de rand van het bos, dicht bij de uiterwaarden en de Waal.

Met lekker vegetarisch en biologisch eten worden we door Aukje
liefdevol verzorgd.

omhoog
streep
 
winterworkshop_2014

NAMASKARA komt uit het Sanskriet en betekent:
“Ik groet het licht in mezelf, ik groet het licht in jou en in het grote geheel”.

Gelukkig dat het licht bestaat
en dat het met je doet en praat
en dat je er vandaan komt van het licht of hoe dat heet.

Hans Andreus

In deze donkere dagen aan het einde van het jaar is het een vreugde om te weten dat de dagen weer gaan lengen. Omdat we deel uitmaken van de natuur dragen we die belofte van licht allemaal in ons, ook als het
binnenin soms donker aanvoelt. Dan zijn we het contact met ons innerlijk licht kwijtgeraakt. Ons innerlijk licht komt naar buiten via onze unieke
kwaliteiten, die we ieder op onze eigen manier vormgeven. Dan verbinden we ons met onze diepste levensbron en gaan onze ogen stralen.

Licht is een levend wezen
waarin alle wijsheid van het universum vervat is
en dat elke ruimte vult.

Don Miguel Ruiz

In deze drie dagen midden in de winter vieren we het licht. We doen dat met klei en kleur, we dansen en schrijven. We laten ons inspireren door
poëzie, mooie teksten en verhalen van vroeger en nu. We zullen werken met geleide meditaties en we zullen diep luisteren naar ons zelf en de
ander en onze ervaringen met elkaar delen. We nemen daar alle tijd voor.
Je bent van harte welkom met jouw eigenheid en levenservaring, want wie met licht strooit, maakt de wereld een stukje mooier.

omhoog
streep
 

Vijfenhalf-daagse workshop voorjaar 2014

in De Stal, Neerijnen

OUDER WORDEN, TIJD VAN OOGSTEN

door Alieke Hartog
 
lampionnetje
 
'Je houdt niet op met spelen omdat je oud wordt,
je wordt oud omdat je ophoudt met spelen'
 
Als we jong zijn, kunnen we niet wachten tot we ouder zijn en willen we het liefst ouder lijken. En naarmate we ouder worden, willen we er jonger uitzien. Of we zeggen liever niet hoe oud we zijn. Of we doen er van alles aan om jonger te lijken. Maar gaat het er niet om dat we vrede vinden in en met ons leven en onze leef-tijd, dat we het verleden en onze levensgeschiedenis een plek kunnen geven en eren? Dat we accepteren dat we zijn wie we zijn?

In de traditie van Thich Nhat Hanh wenst de ander je bij ieder nieuw levensjaar een “happy continuation”. Met het klimmen der jaren valt het vaak niet mee de leef-tijd te vriend te houden. Ouder worden accepteren is een levenskunst en vraagt aandacht, veerkracht en draagkracht. Of je wilt of niet, vroeg of laat moet je los-laten, laten gaan. Dan kan zich een nieuwe ruimte openen. Ruimte om je creativiteit en wijsheid aan te spreken. Ruimte om te reflecteren over een nieuwe invulling. De toekomst is wat naar je toekomt en begint NU.

De vragen die ons bezighouden kunnen zijn: Wat heb ik laten liggen? Wat is voor mij nu zinvol in het leven? En hoe kan ik daar, in de tijd die mij nog gegeven is, gehoor aan geven? Heb ik de moed nog nieuwe ervaringen aan te gaan?

Ons lichaam wordt ouder , maar onze geest blijkt niet aan leeftijd onderhevig. Onze geest is in staat zich keer op keer te verfrissen en wijzer te worden. May Sarton zegt: “Je hebt je leeftijd verdiend, laat het je niet afnemen.” (Don’t deprive me of my age – I have earned it).

Ter inspiratie en om een spiegel te zijn voor elkaar, bied ik een 5-daagse workshop aan in de Stal in Neerijnen. We zullen op weg gaan met oefeningen uit de psychosynthese (Roberto Assagioli), oefeningen uit het Boeddhisme in de traditie van Thich Nhat Hanh, geleide meditaties, stilte, teksten van wijze mensen, schrijven, muziek, poëzie, intuïtief boetseren en andere vormen van creativiteit. We laten ons verrassen wat zich bij ons en bij de andere deelnemers aandient.

Ik nodig je van harte uit om te onderzoeken wat ons te doen staat in het proces van zinvol ouder worden. Om elkaar te inspireren, onze oogst te verzamelen en de oogsttijd te vieren.
omhoog
 
streep
 

IN DE STILTE VAN DE TIJD

driedaagse winterworkshop

26, 26, 28 DECEMBER 2013
in
"De Stal" in Neerijnen 
met Alieke Hartog en Madeleine Verhallen
 
De ware tijd komt pas tot leven als de klokken zwijgen

William Faulkner
 
now_clock
Weer een jaar voorbij. De tijd tussen Kerst en Nieuwjaar kunnen we zien als een “tussentijd”. Een tijd om terug te blikken en vooruit te kijken. Een tijd voor stilte en bezinning. Waar sta ik NU? Leef ik de tijd of leeft de tijd mij? Vaak nemen we daar de tijd niet voor en horen we onszelf zeggen: ”Daar heb ik nu echt geen tijd voor”?

We kunnen ons schuldig voelen als we een tijdlang “niets” hebben gedaan. Als we niet toekomen aan dat wat we echt willen doen. We kunnen er last van hebben dat we zo weinig aan onszelf toekomen, omdat we meer bezig zijn met dat wat anderen van ons vragen. Vaak hebben we het gevoel dat de tijd als zand door onze vingers glipt. We laten ons leven door klokken, horloges, kalenders, agenda’s, smartphones. We hebben immers geen tijd te verliezen. Maar kunnen we wel tijd verliezen? Niet als we naast de chronologische klokkentijd nog een andere tijd kunnen beleven. Een tijd die we alleen kunnen ervaren, die niet gemeten kan worden. De cyclische innerlijke tijd, mijmertijd, een tijdloze tijd, een tijd waar onze ziel naar snakt, een helende tijd. Een tijdbeleving die in onze hectische samenleving verloren lijkt te gaan......

De vlinder telt niet in maanden
maar in momenten
heeft tijd genoeg


Tagore

In onze 3 daagse winterworkshop verwelkomen we de stilte van de tijd, we nemen er ècht de tijd voor. We gaan dieper in op onze persoonlijke tijdbeleving, klokkentijd en innerlijke tijd. Het ene kan niet zonder het andere. Het gaat om de balans. Wat kan je helpen meer tijdloze tijd in je leven toe te laten? Alle tijd is immers jouw tijd.

We werken met klei en kleur. We dansen, zingen, schrijven. We laten ons inspireren door poëzie, mooie teksten, verhalen van vroeger en nu. We zullen werken met geleide meditaties en we zullen diep luisteren naar onszelf en de ander en onze ervaringen met elkaar delen.

De dagen worden volledig verzorgd met lekker vegetarisch eten en drinken door Aukje in de keuken.
Je bent van harte welkom met jouw eigenheid en levenservaring .
omhoog
 
streep
 

Vijfdaagse workshop in voorjaar 2013

in De Stal, Neerijnen

OUDER WORDEN, TIJD VAN OOGSTEN

door Alieke Hartog en Madeleine Verhallen
 
handen
'Je houdt niet op met spelen omdat je oud wordt,
je wordt oud omdat je ophoudt met spelen'
 
Als we jong zijn, kunnen we niet wachten tot we ouder zijn en willen we het liefst ouder lijken. En naarmate we ouder worden, willen we er jonger uitzien. Of we zeggen liever niet hoe oud we zijn. Of we doen er van alles aan om jonger te lijken. Maar gaat het er niet om dat we vrede vinden in en met ons leven en onze leef-tijd, dat we het verleden en onze levensgeschiedenis een plek kunnen geven en eren? Dat we accepteren dat we zijn wie we zijn?

In de traditie van Thich Nhat Hanh wenst de ander je bij ieder nieuw levensjaar een “happy continuation”. Met het klimmen der jaren valt het vaak niet mee de leef-tijd te vriend te houden. Ouder worden accepteren is een levenskunst en vraagt aandacht, veerkracht en draagkracht. Of je wilt of niet, vroeg of laat moet je los-laten, laten gaan. Dan kan zich een nieuwe ruimte openen. Ruimte om je creativiteit en wijsheid aan te spreken. Ruimte om te reflecteren over een nieuwe invulling. De toekomst is wat naar je toekomt en begint NU.

De vragen die ons bezighouden kunnen zijn: Wat heb ik laten liggen? Wat is voor mij nu zinvol in het leven? En hoe kan ik daar, in de tijd die mij nog gegeven is, gehoor aan geven? Heb ik de moed nog nieuwe ervaringen aan te gaan?

Ons lichaam wordt ouder , maar onze geest blijkt niet aan leeftijd onderhevig. Onze geest is in staat zich keer op keer te verfrissen en wijzer te worden. May Sarton zegt: “Je hebt je leeftijd verdiend, laat het je niet afnemen.” (Don’t deprive me of my age – I have earned it).

Ter inspiratie en om een spiegel te zijn voor elkaar, bieden wij een 5-daagse workshop aan in de Stal in Neerijnen. We zullen op weg gaan met oefeningen uit de psychosynthese (Roberto Assagioli), oefeningen uit het Boeddhisme in de traditie van Thich Nhat Hanh, geleide meditaties, stilte, teksten van wijze mensen, schrijven, muziek, poëzie, intuïtief boetseren en andere vormen van creativiteit. We laten ons verrassen wat zich bij ons en bij de andere deelnemers aandient.

We nodigen je van harte uit om te onderzoeken wat ons te doen staat in het proces van zinvol ouder worden. Om elkaar te inspireren, onze oogst te verzamelen en de oogsttijd te vieren.
omhoog
 
streep
 

Driedaagse kerstworkshop

in De Stal, Neerijnen

CIRKELS VAN JE LEVEN

door Alieke Hartog en Madeleine Verhallen
 
morvancirkel
 
‘In ieder einde ligt het zaadje verborgen voor een nieuw begin’.

Cirkels als symbool spelen wereldwijd een belangrijke rol in ons leven. De uren, dagen, maanden, seizoenen, jaren van ons leven – de jaarringen – van geboorte tot dood. De cirkel als symbool van heelheid. De cirkel van geven en ontvangen die als een doorlopende energiestroom door ons leven en het universum loopt.

In onze winterdriedaagse luiden we de nieuwe rondgang in. We hebben de winterzonnewende, de kortste dag net achter de rug, de dagen worden weer langer, het begin van een nieuwe levenscirkel.
Het Lichtkind is geboren en het brengt licht in de duisternis. Dit kind staat symbool voor nieuw leven. We verwelkomen dit nieuwe en nemen afscheid van het oude.
- wat wil jij in het licht zetten in het nieuwe jaar? Wat wil je achter je laten? Wat wil je aandacht geven in de komende tijd? –

“Zoals een pottenbakker een pot vormt op een draaischijf, zo vormen wij onze persoonlijkheid uit de ronddraaiende klei van ons bestaan” is een citaat uit “Boeddhisme zonder geloof” (Stefan Bachelor).

In deze drie dagen staan we stil bij de cirkels van ons leven. We scheppen de mogelijkheid Heilige tijd te beleven, een adempauze om aan jezelf toe te komen. Tijd voor je ziel.

Dan kan het zijn dat we onze vicieuze cirkels tegenkomen, die ons verhinderen open te staan voor het nieuwe.

We leren diep te luisteren naar onszelf en naar de ander, zodat ons hart zich kan openen voor het licht en de warmte waarin een nieuw zaadje tot bloei kan komen.
We zullen werken met geleide meditaties. We zullen dansen, zingen en schrijven. We werken met klei en kleur. Met poëzie, teksten en verhalen van vroeger en nu.

De dagen worden volledig verzorgd met lekker vegetarisch eten en drinken door Aukje in de keuken.

Je bent van harte welkom met jouw eigenheid en levenservaring.

omhoog
 
streep
 

Kerstworkshop 2011

De Stal, Neerijnen

De vreugde van eenvoud en overvloed

 
overvloed
 
Alles wat je nodig hebt is in je…
 
In de nadagen van kerstmis - het feest van licht - staan we stil
bij eenvoud en overvloed.
Eenvoud betekent niet gebrek aan diepte, is niet oppervlakkig. Eenvoudig leven begint van binnen, in je ziel. Eenvoudig leven is natuurlijk leven, maar hoe doe je dat? Het vraagt van je om je niet anders voor te doen dan je bent.

En de overvloed? Ook deze begint van binnen. De geschenken van de dag werkelijk tot je nemen is een hele kunst.
“Hij die weet dat hij genoeg heeft, is rijk”, zegt Lao Tse.
Dat is de kracht van eenvoud en overvloed.

Ook Moeder aarde voorziet in alles wat we nodig hebben. Ze schenkt ons overvloed als we respectvol met haar omgaan. En als we haar overvloed met elkaar delen, geeft ons dat vreugde en voldoening. Naast psychosynthese laten we ons ook ook inspireren door Thich Nhat Hanh, die zegt: “Natuurlijk is er schaarste en lijden, maar het leven is ook een wonder van overvloed. Er is zoveel om dankbaar voor te zijn”.
Als we contact kunnen maken met het buitengewone in het alledaagse vinden we rijkdom en eenvoud in overvloed.

In deze drie dagen willen we ruimte maken voor de stille krachten die ons aanmoedigen contact te maken met het nu en te zien en te laten zijn wat is. En natuurlijk ontmoeten we in onszelf ook de tegenkrachten, van verzet tegen eenvoud, verzet tegen het delen of ontvangen van overvloed, die ervoor zorgen dat we de stilte en het licht niet kunnen ervaren.

In geleide meditaties gaan we op zoek naar innerlijke eenvoud en overvloed. We dansen, zingen, schrijven. We werken met klei en kleur, met poezie en verhalen van vroeger en nu.
We leren diep te luisteren naar onszelf en naar de ander. Dat zal ons hart openen voor elkaar en voor eenvoud en overvloed stromend uit ieders oneindige levensbron van liefde en schoonheid.

omhoog
 
streep
 

5-daagse workshop februari-april 2011

 
folderalieke
 
Geleide meditatie, stilte en intuitief boetseren
als ontdekkingreis naar meer zelfbewustzijn
.
 
Het afgelopen jaar ontwikkelde ik als trainer op ons Centrum Psychosynthese Holland een meditatief verdiepingsjaar, waarin psychosynthese-oefeningen, meditaties uit de traditie van Thich Nhat Hanh en creativiteit prachtig samengingen. Ze vormden de basis voor een gegronde spiritualiteit met toepassingen voor het leven van alledag.

Ik zou dit graag uitbouwen in een aanbod van vijf inspiratiedagen in mijn mooie stal in Neerijnen.

We verbinden ons een dag lang met een thema, om te ontdekken hoe jij dit innerlijk in stilte ervaart en hoe jij dit naar buiten wilt leven in jouw leven.

De thema's kunnen zijn:

Oervertrouwen
Openheid en ontvankelijkheid
Van overleven naar leven
Geven, nemen en ontvangen
Alle tijd is jouw tijd
Iedere stap is vrede

Ze beogen allemaal hetzelfde, de vonk in jouw hart te laten ontvlammen, intens leven!

Blijvende bewustwording vraagt regelmaat, oefening, kleine stapjes op jouw manier. Wat heb jij nodig, wat zou jij willen, wat inspireert jou om steviger, liefdevoller, vrijer in het leven te staan?

We lopen ons pad met elkaar. Luisterend, vragend, steunend. Een groeiweg van WORDEN, via beleving, gewaarzijn, creativiteit naar ZIJN.

De meditatieve weg via geleide meditaties, inspirerende teksten, naar intuitief boetseren. Dat zal zeker leiden tot en hernieuwde verbinding met jouw Zelf.

Verras jezelf, je bent van harte welkom.
Wat je maakt kan gebakken worden, zo blijven jouw beelden een blijvende tastbare helende herinnering.
omhoog
 
streep
 

Workshop van 26 t/m 29 december 2010

De Stal, Neerijnen

De Hoorn des Overvloeds

 
overvloed
"Verlang wat je hebt en verlang niet wat je niet hebt,
daarin ervaar je waarachtige overvloed"
Jack Kornfield.
 

De hoorn des overvloeds, cornucopia (cornu = hoorn, copia = voorraad) veelal gevuld met groente, kleurrijk fruit en bloemen, komt uit de Griekse mythologie.
Het is een aantrekkelijk symbool, zeker in deze feestmaand.
Een hoorn gevuld met alles wat je hartje begeert. Voortdurend worden we overspoeld door boodschappen, die ons willen doen geloven dat alles wat ons geukkig maakt te koop is. Dit materiële verlangen kennen we allemaal.
"Als ik dat zou kunnen kopen dan...."
Maar we weten ook dat ieder bevredigd verlangen weer een nieuw verlangen oproept. We kopen voortdurend de illusie van geluk. Onze aardebol vraagt consuminderen en delen in de overvloed. Kunnen we gelukkig leven zonder (materiële) overvloed en toch leven in overvloed? Overvloed kent twee bewegingen: van buiten af, het materiële en van binnen uit, het immateriële.
Deze strijden met elkaar en vragen beiden om aandacht, bewustwording en evenwicht. Dit lijkt ons een prachtig thema voor de vierdaagse kerstworkshop in De Stal. We laten ons naast psychosynthese ook inspireren door Thich Nath Hanh, die zegt: "Natuurlijk is er lijden en schaarste, maar het leven is ook een wonder van overvloed. Er is zoveel om dankbaar voor te zijn".
In geleide meditaties gaan we daarnaar op zoek. We dansen, we zingen, we werken met creatieve middelen als klei en kleur, met teksten, met verhalen van vroeger en nu, met poëzie. In loopmeditaties oefenen we onze passen met aandacht te zetten. We leren diep te luisteren naar onszelf en naar de ander.
Dit zal ons hart openen voor de overvloed die stroomt uit de oneindige levensbron van vreugde, creativiteit, liefde en schoonheid.
De dagen worden volledig verzorgd met lekker vegetarisch eten en drinken door Aukje in de keuken.

Je bent van harte welkom met jouw eigenheid en jouw levenservaring. De trainers gaan daar respectvol mee om.

Ik werk in deze workshop samen met Madeleine Verhallen.
Madeleine is psychosynthese-gids, was lang verbonden aan het
Centrum Psychosynthese Holland en heeft een eigen praktijk voor psychosynthese, "De Bron", in Nijmegen. Zij geeft al jaren workshops over psychosynthese. (www.psychosynthesedebron.nl)
omhoog
 
streep
 

Workshop van 7-14 augustus 2010

Moulin de Bousson, Frankrijk

 

Cirkels van je leven

cirkels van je leven
 
klei, vrije calligrafie, haiku, loopmeditatie.
"In ieder einde ligt een zaadje verborgen voor een nieuw begin."
 

Cirkels als symbool spelen wereldwijd een belangrijke rol in ons leven.
De cirkel van leven, van geboorte tot dood. Maar ook de cirkel van oneindigheid.

Op een dieper universeel niveau is er geen begin en geen einde. De slang die in zijn eigen staart bijt. De cirkel als symbool van heelheid. Maar ook de zencirkel, het streven naar perfectie en de schoonheid van de imperfectie. Het chinese yin yang, de mandala, het labyrint, de eeuwenoude steencirkels. Het zijn allemaal helende cirkels.
Ook de cirkel van geven en ontvangen die als een doorlopende energiestoom door ons leven en door het universum loopt. De cirkel van de seizoenen die door de jaarringen van ons leven loopt. Cirkels; daar gaan we ons deze week met hart en ziel mee verbinden. Dat vraagt meegaan in de stroom van het leven. Om vanuit jouw unieke zijn jezelf en je omgeving te inspireren

We gaan werken met geleide creatieve meditaties, die uitmonden in beelden van klei, schrijfsels, haiku, zenkunsten als vrije kalligrafie.
Stilte en de 'de kunst van het zijn' oefenen we in loopmeditaties (in de ochtenddauw).
Zo verbinden we ons met elkaar om de cirkels van ons leven te vieren.

De kleistukken die gebakken willen worden neem ik mee naar Nederland, waar ik ze bak in mijn eigen keramiekoven. Zo blijven ze tastbare inspirerende herinneringen. In september komen we dan nog een keer bij elkaar in mijn atelier om ervaringen te delen en de gebakken beelden in ontvangst te nemen.
omhoog
 
streep
 

Vierdaagse Kerstworkshop 2009 in de stal

27, 28, 29, 30 december

De vreugde van geven en ontvangen

In vreugde het leven ontvangen is een natuurlijke staat van het menselijk hart.

De Kersttijd is bij uitstek een tijd van geven en ontvangen. Vooral van mooi ingepakte cadeaus. De meesten van ons kunnen beter geven dan ontvangen. Een cadeautje gaat nog wel, maar een compliment wuiven we al gauw weg. De essentie van geven en ontvangen gaat om een diepere waarde, het raakt ons hart, onze ziel.
Ontvangen vraagt ontvankelijk te durven zijn. Zijn we bereid onszelf te geven, zijn we in staat de ander te ontvangen? Het mooiste wat we een ander kunnen geven is aandacht: echt luisteren en echt zien. En..... kunnen we geven zonder iets terug te verwachten? Hier valt veel te ontdekken en te oefenen.We doen dat met liefdevolle aandacht, waarin alles er mag zijn.
In geleide meditaties gaan we op zoek. Ook werken we met klei en kleur. Inspiratiebronnen zijn, naast psychosynthese: poëzie, haiku, teksten van vroeger en nu, verhalen. In loopmeditatie oefenen we onze passen in aandacht te zetten.
Je bent van harte welkom met jouw eigenheid, jouw levenservaring; de trainers gaan daar respectvol mee om.

Als geven ontvangen wordt en ontvangen geven in een wederzijdse wisselwerking, leren we de kunst van het SAMEN-DELEN. Dit zal vreugde en warmte brengen in deze midwintertijd.
omhoog
 
streep
 

Workshop van 15 t/m 21 augustus 2009

Moulin de Bousson, Frankrijk

Zenkunsten en de kunst van het zijn

klei, vrije calligrafie, haiku, loopmeditatie.
"Waar je staat daar ben je"
 
Alle wonderen van het leven ontvouwen zich van moment tot moment. Dit zegt Thich Nhat Hanh. Mijn motto:"Het geheim is waar waar je kijkt". Zijn op de plek waar je bent is de kunst van Zen en de kunst van het Zien. Het wordt een week vol creativiteit. We werken met klei, papier, haiku en vrije kalligrafie.
In meditatieve oefeningen oefenen we stille aandacht. In loopmeditatie oefenen we te zijn waar we zijn. In vrije kalligrafie ontdekken we de schoonheid van de imperfectie.
Thich Nhat Hanh zegt ook: "Aandacht is als zonneschijn". We gaan daarom van veelvoud naar de eenvoud. Van de drukte in ons hoofd naar de stilte in ons hart. Stilte aanraken opent de weg naar binnen, naar wie ik in wezen ben. Aandacht opent de ogen van de ziel. Aandacht maakt wakker en opent onze ogen ook voor wat je liever niet ziet. Ongeduld, hoge eisen, perfectionisme, controle willen houden. Resultaatgericht leven. Voor alles wat ons afhoudt van de vreugde van het nu. In de kunst van Zijn, Zien en Zen openbaart zich de verwondering voor en de schoonheid van het leven.
In deze workshop zal je jezelf en de anderen verrassen. Als dat geen vreugde is!De kleistukken die gebakken willen worden neem ik mee naar Nederland, waar ik ze bak in mijn eigen keramiekoven. Zo blijven ze tastbare inspirerende herinneringen. In september komen we dan nog een keer bij elkaar in mijn atelier om ervaringen te delen en de gebakken beelden in ontvangst te nemen.
omhoog